Kennis, tips en trivia over de wereld van ICT en applicatieontwikkeling.

Kom jij ons versterken?

Werken als front-ender, back-ender of UI/UX designer?

Vacatures >

Poll: Is een IT-leverancier zorgplichtig als de klant opdraagt om op een ongepaste of onveilige manier te handelen?

Applicatieontwikkeling

Deze week vroegen wij u: is een IT-leverancier  zorgplichtig als de klant opdraagt om op een ongepaste of onveilige manier te handelen?

Antwoord: De IT-leverancier dient bij de uitvoering van zijn dienstverlening te voldoen aan de mate van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en bekwaam IT-deskundige geëist mag worden. Iets specifieker, als de klant opdraagt tot onverstandig handelen, dan zegt art. 7:402 BW: De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen. Dus van de IT-leverancier wordt een zorgplicht aangenomen, maar dat houdt geen algemene verplichting in om diensten te verlenen

Concreet voorbeeld: als de klant zegt “een firewall is te duur en ik wil wachtwoorden graag alleen met letters”, dan zullen we hier geen uitvoering aangeven. Wel gaan we uiteraard in gesprek over een ander goed werkend en veilig alternatief. Dat is hoe een goed IT-er zorgt voor zijn klanten.

Hoe houden we uw software veilig?
Netzozeker neemt veiligheid serieus. Met het zelfstandig beheren van software, platformen en applicaties zorgt Netzozeker ervoor dat uw ICT veilig en efficiënt blijft. Applicaties leveren we altijd standaard op met een Web Application Scan. Met deze veiligheidsscan testen wij de applicatie uitvoerig tegen de veiligheidsrisico’s zoals opgenomen in de OWASP lijsten. Mochten wij een kwetsbaarheid constateren, zullen wij de applicatie ook niet opleveren. Dat is onze Netzozekerheid.

Netzozeker service en periodieke veiligheidsscan
Software moet ook na ingebruikname onderhouden worden. Een goede controle op continuïteit, kwaliteit en veiligheid is belangrijk. Met onze service-overeenkomsten en periodieke veiligheidsscans staan wij daarom ook na oplevering voor u klaar. Daarnaast is het ook belangrijk dat de prestaties goed blijven. Door veranderingen in de markt en technologische ontwikkelen veranderen de wensen en eisen continue. Wij adviseren u graag over aanpassingen of functionaliteiten zodat uw software soepel kan blijven meebewegen. 

Voor meer informatie zie onze dient: beheer-en-onderhoud