Software koppelen

SOFTWARE KOPPELEN

Automatiseren door software te koppelen

Werkt u met meerdere softwarepakketten en denkt u vaak: kan dit nu niet anders? Handiger? Sneller? Beter? Het antwoord is: ja! Hoe meer er te beheren valt, hoe meer efficiency te halen is uit automatisering. Netzozeker kan dit oplossen door uw bestaande software te koppelen.

Zet vier medewerkers met elkaar aan tafel en de ergernis over IT of automatisering is nooit ver weg. De één klaagt over het extra werk dat dubbel invoeren van data met zich meebrengt, de ander ergert zich aan de onnodige fouten die ontstaan, de derde irriteert zich aan het gebrek aan controle en overzicht en de vierde is gefrustreerd dat deze extra handelingen veel tijd (dus geld) kost. Herkent u zich hierin? Netzozeker kan dit verhelpen door uw applicaties slim te koppelen.

Naast het koppelen van software kunt u klanten en leveranciers via een API koppeling ook data uit uw systemen laten ontsluiten. Hiermee creëert u veel nieuwe kansen voor uw bedrijf en meerwaarde voor uw klanten en leveranciers.

LEES VERDER

PROCESSEN AUTOMATISEREN MET SLIMME KOPPELINGEN

Soms gebruiken bedrijven wel meer dan 4 softwarepakketten die (deels) dezelfde data gebruiken, maar niet met elkaar communiceren. Dat wil echter niet zeggen dat u nieuwe (maatwerk)software hoeft te kopen. Een slimme koppeling tussen deze applicaties voor automatische gegevensuitwisseling kan een goede oplossing zijn (ook wel middleware genoemd). Ook in het geval dat pakketten niet meer ondersteund worden, door groei niet meer volledig aansluiten op bedrijfsprocessen of aangepast moeten worden voor de overgang naar de Smart industry. Koppelen bespaart kosten en werkt efficiënt. Ontdek ook het nut van software koppelingen met Netzozeker.

Meerdere netwerken in beeld die gekoppeld worden door persoon met device

INVENTARISATIE KOPPELEN SOFTWAREPAKKETTEN

Het koppelen van uw software start met een inventarisatie van uw huidige softwarepakketten. We brengen met een business analyse de samenhang tussen de huidige processen en software in kaart. Welke data moet er waarom moeten worden uitgewisseld?  Hoe wordt de data nu geëxporteerd, waar zitten de bugs, is het nog veilig, is er een API (Application Programming Interface) beschikbaar? Ook bekijken we of de software aansluit op de wensen van uw business, er nieuwe functionaliteiten wenselijk zijn en natuurlijk hoe de ideale koppeling er uit ziet. Op basis hiervan krijgt u een concreet voorstel. Laat Netzozeker ook uw applicaties met elkaar integreren. Dan werkt u efficiënter dan ooit.

VRAAG EEN ADVIESGESPREK AAN

DE voordelen voor u als klant

U raakt bestaande informatie niet kwijt

Uw processen gaan automatisch, gegevens zijn altijd actueel

Minder repeterende handelingen, foutgevoeligheid gaat omlaag

U kunt ook in toekomst andere applicaties en functionaliteiten integreren

Haal meer rendement uit samenwerkende applicaties

DE voordelen voor u als klant

U raakt bestaande informatie niet kwijt

Uw processen gaan automatisch, gegevens zijn altijd actueel

Minder repeterende handelingen, foutgevoeligheid gaat omlaag

U kunt ook in toekomst andere applicaties en functionaliteiten integreren

U bepaalt meer rendement uit samenwerkende applicaties

 

Ik dacht: ICT op maat is schreeuwend duur.
Tot ik Netzozeker sprak

Henk-Jan Bielderman Campo Coprint

Een eigen API aan klanten en leveranciers aanbieden.

Ontsluiting van uw data via een API biedt veel kansen, voordeel en gemak voor zowel uw bedrijf, uw klanten als partners. Met het bieden van een eigen api aan uw klanten en leveranciers kunnen zij immers meer uit uw diensten halen. U kunt hiermee nieuwe verdienmodellen realiseren en beter samenwerken. Derden kunnen zich op uw API’s aansluiten, waardoor zich als het ware een ecosysteem van applicaties vormt rondom uw dienstverlening. Op die manier creëert u meerwaarde.

5 redenen om klanten en leveranciers uw eigen API aan te bieden
het aanbieden van een API aan uw klanten en leveranciers kan veel voordelen en meerwaarde bieden. Wij hebben voor dit onderwerp speciaal een blog geschreven. De voordelen:

  • Creëer nieuwe distributiekanalen en een groter (klant)bereik
  • Creëer waarde voor uw partners
  • Creëer nieuwe bedrijfsmodellen
  • Creëer snellere externe ontwikkeling en innovatie
  • Creëer een betere concurrentiepositie
 

Meer weten over slim koppelen van software? Download de whitepaper!

Koppelingen van systemen

WAT ZIJN VEELGEVRAAGDE KOPPELINGEN?

Netzozeker heeft veel ervaring met het koppelen van bestaande softwarepakketten zoals ERP, HRM, CRM, boekhoudprogramma’s, facturatie, planningsoftware en tijdregistratietools. Zo koppelt Netzozeker vaak software voor het automatiseren van administratieve, financiële, logistieke, personeel- en productieprocessen. Ook voor het uitwisselen van gegevens met externe verkoopkanalen als resellers, affiliates, koppelingen met devices als PDA’s en ketenintegratie met leveranciers (o.a. track&trace en voorraadinformatie) kan een softwarekoppeling als linking pin fungeren.

Waar koppelen wij aan?
SAP, Microsoft Dynamics CRM online, Unit4, Office 365, Afas, Navision, Ridder IQ ERP Plan-de-CAMpagne, KING en Exact zijn een aantal van onze favoriete programma’s hiervoor. Vanzelfsprekend zorgen wij ook voorbeheer en onderhoudvan software.

Met of zonder API koppelen
Wij gebruiken diverse technieken om databases of softwarepakketten aan elkaar te koppelen. Veel pakketten beschikken hiervoor over een API (Application Programming Interface) die een veilige uitwisseling van data aan een ander systeem beschikbaar stelt. Voor oudere pakketten die geen API hebben zijn er andere slimme manieren om data te onttrekken uit het systeem.

Koppelingen klantportaal

U kunt ook bestaande applicaties, systemen en databases toegankelijk maken via het klantenportaal. Het klantportaal kan namelijk gekoppeld worden aan andere systemen. Denk aan koppelingen met e-commerce pakketten als Magento, prestoshop of Woocommerce en ERP pakketten als SAP, AFAS, Exact Globe, Navision. De bestaande informatie wordt hierdoor op een voor de klant relevante manier weergegeven. Van orderhistorie, prijsafspraken tot en met voorraadinformatie.

Andersom kan met een koppeling een order via het klantportaal automatisch worden verwerkt in het financiële systeem en in de orderafhandeling. Door het klantportaal te koppelen kunnen werkzaamheden verder geautomatiseerd worden. Er is geen dubbele invoer meer, minder fouten, up to date informatie.